Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Każdy pracodawca przy zatrudnianiu pracowników ma obowiązek przeszkolenia ich pod kątem ogólnych zasad bhp, zapoznania ich z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Celem szkolenia BHP jest zaznajomienie pracowników z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku.

W zakres naszych szkoleń BHP wchodzą:
  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych
  • Szkolenie dla pracowników służby zdrowia
  • Szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenie dla kadry inżynieryjno – technicznej
  • Szkolenie dla kadry zarządzającej
  • Szkolenie dla pracodawców

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY.

Podczas każdej kontroli organy kontrolujące sprawdzają czy została wykonana taka ocena na każdym stanowisku pracy w Twoim zakładzie. Możemy ją zrobić dla każdego stanowiska w Twojej firmie!!!

WYKONANIE OCENY RYZYKA NA DANYM STANOWISKU PRACY LEŻY W OBOWIĄZKU PRACODAWCY !!! NIE ZAPOMINAJ O TYM !!!

Więcej informacji udzielimy z przyjemnością podczas umówionego spotkania. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego.