SZKOLENIA PPOŻ
Szkolenia PPOŻ

Szkolenia organizujemy w formie kursu i ćwiczeń – na podstawie szczegółowego programu szkolenia.

Szkolenia prowadzone są przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będący jednocześnie specjalistami ds. bezpieczeństwa pożarowego, ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego, wybuchowego i procesowego.

Rodzaje Szkoleń Przeciwpożarowych:
  • Szkolenie wstępne – obejmuje pracowników nowo przyjmowanych i polega na zapoznawaniu ich z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w obiektach pracy.
  • Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy, zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru, zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych, zasadami ewakuacji osób.
  • Szkolenie specjalistyczne – dotyczy pracowników nadzorujących zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo, prowadzących pracownie, laboratoria, w których używa się materiały niebezpieczne pożarowo.Więcej informacji udzielimy z przyjemnością podczas umówionego spotkania. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego.